Dersom du ikke er fornøyd med dagens kredittgrense på kredittkortet ditt, er det fortsatt mulig å søke om en høyere kredittramme. Det er imidlertid ikke garantert at man får den kredittgrensen man opprinnelig ønsket seg, da det er en rekke faktorer som avgjør dette. Vi skal nå ta for oss hvilke steg du kan gjøre for å øke din kredittramme, og hva som avgjør hvorvidt du kan øke kredittgrensen eller ikke.

Få økt kredittgrense med kun noen få steg  

Det å sende en søknad om å øke kredittgrensen er gjort på noen få minutter. Hos de fleste banker og kredittkorttilbydere kan dette gjøres via et skjema i nettbanken, på nettsiden eller i app. 

  1. Logg inn i nettbank eller finn søknadsskjema på nettsiden til banken knyttet kredittkortet ditt.
  2. Videre vil du sannsynligvis måtte oppgi alt av utestående lån, gjeld og utestående kreditt, årslønn, ansettelsesforhold og andre detaljer av betydning din økonomi.
  3. Legg inn ønsket kredittgrense. 
  4. Send inn forespørsel/søknad.

Hvor lang tid denne prosessen tar varierer av ulike faktorer som forventet svartid i banken din og enkelte ganger hvor mye høyere kredittramme det er snakk om. Hos noen banker kan du med riktige forutsetninger få godkjent søknaden din umiddelbart, spesielt når du har hatt et lengre kundeforhold, stabil økonomi og det er snakk om lavere økninger i kredittrammen. Kredittsjekken gjøres da automatisk via banken sine systemer.  

Når man ønsker en økt kredittgrense kan man enten velge å søke om det via sitt eksisterende kredittkort, eller gå til anskaffelse av et nytt kredittkort med høyere kredittgrense. Det kan være variabelt hvor høye kredittgrenser de ulike bankene tilbyr, men den øvre grensen ligger stort sett mellom 50 000 og 150 000. Det garanterer imidlertid ikke at du får den høyeste tilgjengelige grensen. 

Vilkår for å øke kredittrammen 

Enkelte tilbydere gir bare muligheten til å øke kredittgrense etter at du har hatt kortet i 6-7 måneder. Tar vi for eksempel for oss kredittkortutstederen Re:member, må du ha hatt kortet i minst 7 måneder, og deretter kan du søke om høyere kredittgrense hver fjerde måned. Dette gjelder som sagt ikke alle banker, men enkelte har krav tilsvarende dette.

Årsaker til at du kan få avslag på økt kredittgrense 

Det kan være en rekke grunner til at man kan få avslag på søknad om økt kredittgrense:

Skulle man få avslag på søknaden sin, kan man alltid prøve igjen på et senere tidspunkt dersom den økonomiske situasjonen endrer seg, eller forsøke via en annen bank. Det er viktig å merke seg at hver gang kredittsjekk utføres, kan det påvirke din kredittscore. Du bør derfor være forsiktig med å søke om for mange nye kredittkort/kredittgrenseøkninger på kort tid da dette kan komme negativt ut. 

Ny kredittsjekk med økt kredittgrense

I de fleste tilfeller må kredittkortselskapet utføre en kredittsjekk når man søker om økt kredittgrense, for å vite om du stiller økonomisk til å håndtere en eventuell økning. Kredittsjekken gir selskapet informasjon om din kreditts historikk totalt sett, og henter informasjon som gjeld, kredittscore og andre relevante økonomiske faktorer. Denne informasjonen er ment for å forsikre banken om at du kan håndtere den høyere kredittgrensen. 

Nyttig fakta om kredittgrense 

Det som er viktig å tenke på både nå og i fremtiden når det kommer til å kredittgrense, er å ivareta en god kredittscore. Kredittscoren forteller noe om hvordan du kommer ut i vurderingen hos långivere og kredittkorttilbydere, både når det kommer til risiko ved å låne deg penger, betalingsevne og generell kredittverdighet

Du kan ivareta en god kredittscore ved å ha holde en stabil økonomisk situasjon over tid, og bygge privatøkonomien opp sakte men sikkert. Unngå anmerkninger, da de er det mest åpenbare tegnet på svakere betalingsvilje. Forholdet mellom inntekt og gjeld burde være stabilt, så hold deg unna gjeld du ikke har mulighet til å betjene.  

En god kredittscore vil øke sannsynligheten for at du får innvilget kreditt når du trenger det. 

Hva tas til grunn i vurderingen av søknaden om økt kreditt? 

Du kan søke om å øke kredittgrensen dersom du har en økonomi som kan håndtere den nye kredittgrensen og en kredittscore som tilsvarer beløpet en ønsker å øke til. 

Naturlig nok vil man ikke som student kunne få like høy kredittgrense som fast ansatt, for å ta et eksempel - så kredittgrensen bør matche din økonomiske situasjon. 

Hva som tas til grunn i vurderingen handler i stor grad om faktorer som årlig inntekt, om du har mye utestående kredittkortregninger/gjeld, boforhold, ansattforhold, betalingsanmerkninger, inkassosaker og lignende. Det er totalvurderingen av alle disse faktorene som avgjør hvorvidt du får avslag eller gjennomslag i søknaden om økt kreditt. 

Viktig å tenke på før du øker kredittgrense

Før du øker kredittgrensen er det lurt å tenke på om det er en god ide. Det er ikke alltid bra å ha høyere kredittgrense og det er fort gjort å tenke at jo mer man har tilgjengelig, jo bedre. Mange ender opp med å bruke mer enn de har råd til å betale tilbake, som gjør at man setter seg selv i en vanskelig og uønsket økonomisk situasjon.

Ferske tall fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at forbruks- og kredittkortgjelden har økt med hele 7,4 milliarder kroner på bare ett år. Økningen i rentebærende kredittkortgjeld kan skyldes at man velger å betale ned kredittkortregningen over tid, slik at man også kan betale ned andre regninger, i følge daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon Svein Ove Karstensen. 

Tallene viser til at vi stadig påtar oss mer og mer kredittkortgjeld, samtidig som vi sliter med å betale den ned. Man bør derfor være forsiktig med å ha mer tilgjengelig og bruke mer enn man evner å betale tilbake. Ha et bevisst forhold til forbruket og sørg for å betale kredittkortregningen i tide, slik at du slipper rentene.

Øke kredittgrensen på eksisterende kort eller skaffe nytt?

Det er flere ting som er lurt å ta til betraktning når man skal ta valget om å skaffe seg et nytt kredittkort eller øke kredittgrensen på eksisterende kredittkort.

Fordelen med å øke grensen på eksisterende kort er at det sannsynligvis går en del raskere enn å bestille nytt. Hos mange banker kan du få endret kredittgrense på kort tid. I tillegg har du allerede et kundeforhold her, og det kan da være enklere å forhøye den dersom banken ser at du er en sikker betaler og lojal kunde.  

Er man derimot ikke fornøyd med det kredittkortet man har, kan man like greit skaffe et nytt. Kanskje matcher ikke den øvre grensen på kreditt du kan få i nåværende bank med dine forventninger? Da finnes det garantert en annen bank eller kredittkortselskap som kan tilby bedre vilkår. Det er alltid lurt å gjøre en god research for å finne det kredittkortet som passer best for deg.

Spørsmål og svar om å øke kredittgrense

Dette er ofte stilte spørsmål rundt hvordan man øker kredittgrensen på kredittkortet. 

Kan man øke kredittgrense på eksisterende kredittkort?
Kan man endre kredittgrense?
Hva er vanlig grense på kredittkort?
Hvordan vurderes min kredittgrense?
Hva er kredittscore?
Hvorfor kan jeg ikke øke kredittgrense?