Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Det kan hende at vi samler inn navn og epostadresser. Dette skjer bare når brukere ber om å bli oppdatert om nyheter på Kortio. Alle som ber om å motta slik informasjon kan når som helst melde seg av oppdateringene.

Besøker du Kortio uten å dele informasjonen over, forblir du helt anonym. Vi vet altså ikke hvem du er før du bestemmer deg for å opplyse oss.

Beskyttelse av personopplysninger

Vi benytter verktøy for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang. Vi kommer aldri til å dele identifiserende opplysninger med utenforstående.

Unntaket er personer eller selskaper som bidrar til utviklingen av Kortio. Før disse får tilgang, må de kunne garantere total diskresjon.

I ekstreme situasjoner kan vi dele opplysninger med myndighetene når hensikten er å unngå lovbrudd eller beskyttelse av våre rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer brukeropplysninger så lenge det er nødvendig, for eksempel, for å fullføre et formål. Informasjonen slettes når det ikke lenger er bruk for den.

Informasjon om nettsidebruk: Slik informasjon kan bli lagret i opptil 12 måneder.

Kommunikasjon: Direktekommunikasjon med brukere kan bli lagret i inntil tre år. I enkelte tilfeller kan den bli lagret lenger, for eksempel i forbindelse med klager.

Rettighetene dine

Du kan kreve at vi utfører følgende handlinger:

  • Gir deg grundig informasjon om hvordan dine personopplysninger blir behandlet.
  • Sende deg en elektronisk kopi av opplysningene vi har lagret om deg.
  • Slette informasjon det ikke lenger er grunn til å lagre.

Mener du vi behandler personopplysninger feilaktig og i strid med personopplysningsloven, er Datatilsynet klageinstans. Før du henvender deg dit, håper vi du tar kontakt med oss. Vi ønsker å svare på spørsmålene dine og rydde opp i misforståelser.

Informasjonskapsler (cookies)

Kortio følger kravene som stilles i loven om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Paragrafen som omhandler informasjonskapsler, den såkalte «cookie-paragrafen», inneholder denne setningen:

«Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette.»

Kortio og informasjonskapsler

Informasjonskapsler, eller cookies, er små filer som nettsidene du besøker lagrer på enheten din.  Kapslene kartlegger adferden din når du benytter nettsider. Dette hjelper nettstedets eier med å se hvor mange som besøker nettsidene og hvordan brukerne benytter innholdet. Slik informasjon kan, blant annet, brukes til å forbedre brukeropplevelsen.

Vi understreker at informasjonen som utveksles mellom informasjonskapslene på din enhet og oss som driver Kortio, er anonymisert. Vi har, med andre ord, ikke mulighet til å identifisere deg ved hjelp av kapslene, noe vi heller ikke har ønske om.

Dette er hva vi bruker informasjonskapsler til

Dette er noen eksempler på hvilken informasjon våre kapsler innhenter: Brukernes IP-adresser, hvilke nettlesere og operativsystem som benyttes, dato og klokkeslett.

Videre forteller kapslene hvilke sider som besøkes og hvor lenge hvert enkelt sidebesøk varer. Denne typen informasjon er verdifull for vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre brukeropplevelsen på Kortio.

All informasjon kapslene gir oss, lagres på en trygg måte. Den benyttes også bare til interne formål. Vi kommer aldri til å gi bort, selge, leie ut eller låne bort dataene til tredjepart.

Du kan kontrollere informasjonskapsler

Første gang du besøker Kortio får du spørsmål om du ønsker å samtykke til at våre informasjonskapsler lagres på enheten din. Bakgrunnen for spørsmålet er at de fleste nettlesere er innstilt til å akseptere informasjonskapsler automatisk.

Du kan skru av automatisk godkjenning av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Merk deg at risikoen med å gjøre dette er at mange nettsider ikke fungerer som tiltenkt etterpå.

Informasjonskapsler vi benytter

Dette er informasjonskapslene vi benytter oss av på Kortio.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan våre brukere benytter Kortio. Analytics-kapselen gir oss innsikt i brukernes adferd, kjønn og omtrentlig alder. Informasjonen benyttes til å forbedre brukervennligheten og effekten av design og innhold.

Google Adwords

Denne kapselen identifiserer enheten din etter at du har benyttet våre nettsider, men ikke identiteten din. Denne informasjonen gjør det mulig å gi deg tilpasset reklame og informasjon når du besøker andre nettsteder vi annonserer på.

Facebook

Vi bruker også en informasjonskapsel fra Facebook. Takket være denne kan vi påminne deg om våre tilbud og tjenester når du besøker Facebook. Kapselen holder også orden på trafikk som Facebook sender til nettsidene våre.

Både Google Adwords- og Facebook-kapslene hjelper oss med å måle effekten av markedsføringskampanjene vi benytter.

For å få mer informasjon om Googles og Facebooks informasjonskapsler, kan du besøke disse nettsidene:

Hvilke kapsler som til enhver tid er aktive, og hvor lenge de befinner seg på enheten din, varierer. Noen er knapt i bruk, andre er aktivert hele tiden. Noen fjernes umiddelbart idet du lukker nettleseren, andre kan bli værende i måneder eller år hvis du ikke fjerner dem manuelt.

Sporning av søknader gjenom våre samarbeidspartnere kan ha blitt gjort av Adtraction og Adservice Media.