Håndtering av personopplysninger

Ingen former for personopplysninger samles inn eller lagres så lenge du ikke gir oss slik informasjon frivillig. Den personlige informasjonen du deler med oss, håndteres i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene du gir oss med samtykke via internett, telefon, post, eller epost registreres i vår kundedatabase og benyttes til administrative formål.

Annonselenker

Noen av lenkene på Kortio er annonselenker. Disse er merket i samsvar med reglene for nettbasert markedsføring. Klikker du på en slik lenke, aksepterer du at Kortio kan bli kompensert av lenkedestinasjonens eier. Det utveksles ingen personopplysninger mellom Kortio og lenkedestinasjonene. Du bestemmer selv hva slags informasjon du vil gi utlånerne og kredittyterne vi samarbeider med.

Tjenestene som tilbys av våre samarbeidspartnere blir ikke dyrere på grunn av lenkene.

Begrensning av Kortios ansvar

Du aksepterer at Kortio ikke kan holdes ansvarlig for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighetsbestemmelse, krigshendelser, streik, lockout, boikott, blokade eller lignende omstendigheter. Skade som følge av andre hendelser skal ikke erstattes av Kortio hvis det har opptrådt normalt aktsomt. Kortio skal ikke svare for indirekte skade. Om du er misfornøyd med Kortios opptreden kan du sende oss en epost på kundservice@kortio.se. Kortio arbeider kontinuerlig med å oppdatere informasjon for alle kort og lån som omtales på nettstedet. Allikevel kan ikke Kortio alltid garantere nøyaktigheten av informasjonen da endringer skjer kontinuerlig hos utlånere og kredittytere.

Vilkårsendringer

Vi forbeholder oss retten til å endre og oppdatere vilkårene. Du blir meddelt om dette ved at vi publiserer den oppdaterte versjonen her. Unntaket er hvis endringen er så vesentlig eller at den vil påvirke ditt forhold til oss så mye at vi trenger ditt samtykke. Er dette tilfellet, vil vi innhente dette i god tid for å tilby en mulighet til å ta stilling til endringen og eventuelt komme med motforestillinger før en slik endring skjer.

Allmenne regler

Det er ikke tillatt å kopiere, endre, distribuere eller publisere innhold fra Kortio uten tillatelse. For personlig bruk, er det tillatt å laste ned, kopiere og lagre informasjonen fra nettstedet.

Selskapet

Compary AB
Org.nummer: SE556955-1004
Stora Badhusgatan 18
411 21 Göteborg
Sverige