Nesten alle med en stabil inntekt og uten alvorlige negative merknader i kredithistorikken kan søke om kredittkort. Kortutstedere vurderer din økonomiske historikk og nåværende situasjon. Dette inkluderer faktorer som inntekt, gjeldsforhold, og tidligere betalingsatferd.

Kriterier for å søke kredittkort

For å søke kredittkort, må du oppfylle følgende kriterier:

  • Over 18 år gammel
  • Har norsk personnummer
  • Fast årsinntekt
  • Fri for anmerkninger
  • Ingen aktive inkassosaker

Åldersgrens

Åldersgrensen for å søke om kredittkort er vanligvis 18 år, som er myndighetsalderen. Dette er fordi personer under 18 år er ansett som mindreårige og derfor juridisk ikke kan inngå bindende kontrakter, inkludert de som gjelder finansielle tjenester som kredittkort. Å sette en åldersgrense sikrer at individet er myndig og dermed juridisk ansvarlig for sine egne økonomiske beslutninger og forpliktelser.

Noen kredittkort, spesielt de som har høyere kredittgrenser og flere fordeler, kan ha en høyere minimumsalder, for eksempel 20 eller 21 år. Dette er fordi kredittkortselskaper kan vurdere at eldre søkere har en mer stabil økonomi og bedre evne til å håndtere kreditt ansvarlig.

Norsk personnummer

Å ha et norsk personnummer er essensielt for å søke om kredittkort i Norge av flere grunner. For det første fungerer personnummeret som en unik identifikator for hver person, noe som er avgjørende for sikker identifikasjon og forebygging av svindel. Dette nummeret er også nøkkelen til å utføre nøyaktige kredittsjekker, da det gir tilgang til individets finansielle historie og betalingsatferd. Videre er personnummeret viktig for å overholde juridiske krav, som inkluderer lover mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, ved å forenkle kundekontrollprosesser (KYC). Det hjelper også i administrasjonen av skattemessige forpliktelser og effektiviserer administrative prosesser i finansielle transaksjoner.

Årsinntekt

Kravet til årsinntekt for å få kredittkort varierer mellom ulike kortutstedere og avhenger av korttypen. Hovedgrunnen til at det stilles krav om en viss inntekt er for å sikre at søkeren har økonomisk evne til å betale tilbake gjelden. Dette beskytter både utstederen mot tap og forbrukeren mot å pådra seg mer gjeld enn de kan håndtere. Inntektsnivået bidrar også til risikovurderingen, hvor en stabil og god inntekt anses som en indikator på lavere risiko for mislighold. Videre kan inntekten påvirke kredittgrensen du blir tildelt, ettersom høyere inntekt ofte gir grunnlag for høyere kredittgrenser. Selv om inntekt er en viktig faktor, tas det også hensyn til andre aspekter som kredittscore og tidligere økonomisk adferd i vurderingen av kredittkortsøknader.

Generelt kan det være kredittkort som er tilgjengelige for personer med en årsinntekt så lav som 100 000 til 120 000 norske kroner. For mer eksklusive kredittkort, med flere fordeler og høyere kredittgrenser, kan kravet til årsinntekt være betydelig høyere, noen ganger over 300 000 eller 500 000 norske kroner.

Betalingsanmerkninger og inkassosaker

Kredittkortselskaper krever at søkere ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker fordi dette viser tidligere betalingsatferd og økonomisk ansvarlighet. Betalingsanmerkninger og inkassosaker signaliserer en risiko for at personen ikke vil kunne betale tilbake gjelden, noe som er en viktig faktor i selskapenes risikovurdering.

Dette kravet hjelper til med å sikre at kredittkort gis til personer med økonomisk stabilitet og en god historie med å håndtere sine finansielle forpliktelser. Det bygger også et fundament for tillit mellom kredittkortselskapet og kunden og bidrar til å forebygge overgjelding ved å unngå å legge ytterligere økonomisk press på personer som allerede sliter med gjeld.

Espen Jacobsen

Espen er en av disse som skriver om kredittkort for Kortio med fryd og glede. Han kan til tider ha litt vanskelig for å begrense seg, ettersom dette er for ham et utømmelig emne. Den delen av informasjonen som er mest interessant for leserne må derfor møysommelig siles ut.

Publisert: 2024-02-09