Kristoffer spør

Kan jeg få kredittkort uten kredittsjekk?

2024-03-26 Kredittkort

Emma Lund svarer

Nei, det er ikke mulig å få et kredittkort uten kredittsjekk i Norge.

Norske myndigheter har strenge regler for utstedelse av kreditt, og alle kredittforetak er pålagt å foreta en grundig vurdering av søkerens kredittverdighet før de kan innvilge et kredittkort. Dette er for å beskytte forbrukere mot å ta på seg gjeld de ikke har råd til å betjene.

Kredittsjekken gir kredittforetaket informasjon om din betalingsevne, basert på din inntekt, gjeld og betalingshistorikk. Denne informasjonen brukes til å vurdere om du er i stand til å betjene gjelden på kredittkortet.

Les mer her.